ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64 ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินโรงเรียน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วิชาการ
11 มี.ค. 64 ถึง 27 เม.ย. 64 อบรมจัดทำแผน
การจัดทำแผน Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร งานแผน
30 มี.ค. 63 ถึง 31 ต.ค. 63 ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วิชาการ
06 พ.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2562

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วิชาการ