ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar Word Document ขนาดไฟล์ 127.79 KB 139300
เอกสาร
แผนงานโครงการตัดงบ 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.22 KB 45383
ตัวอย่างโครงการ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 39.2 KB 45373
งานแผนปรับงบประมาณ 170663 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.98 KB 139030
>แนวทางดำเนินงาน ช่วงโควิด 138977
>คู่มือการดำเนินงาน ของสถานศึกษา ช่วงโควิด 139373
แผนงานปรับงบ 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.16 KB 139234
ประกาศผลการเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 683.77 KB 139218
ประกาศผลการเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.71 KB 139192
ประกาศผลการเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 723.5 KB 139093
ประกาศผลการเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 139009
ประกาศผลการเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.06 MB 139349
ประกาศผลการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 139212
ตัวอย่างการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.54 KB 139289
ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 139103
รับสมัคร ครูธุรการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.5 KB 139275
แบบฟอร์มอบรมครูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 51.61 KB 139101
แผนผังองค์กร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.26 KB 138957
DMC 2560 ข้อมูลนักเรียน2560 139260
หนองขามโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.26 KB 138954
โครงร่างองค์กร โรงเรียนหนองขามพิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.91 KB 139395
แบบฟอร์มโครงการ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.71 KB 139084
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 454.31 KB 139171
นโยบายเสี่ยวโมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 139383
โครงสร้างหลักสูตรวิทย์61 ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 34.82 KB 139368
โครงสร้างหลักสูตรวิทย์61 ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 31.57 KB 139433
ผลสอบ โอเน็ต ม3ม6 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 541.47 KB 139114
นโยบาย siao model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.38 MB 139223
โปรแกรม
fontsthai2 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 139175
fontsthai ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.48 MB 138976