ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
1. เด็กชายธนวัฒน์ ม่วงนิล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา ฉะกระโทก
3. เด็กชายณัฐพล คำพันธ์
4. เด็กชายอนุพงษ์ วงษาศิล
5. เด็กชายนันทกร ดวงอาจ
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำเมือง
7. เด็กชายธันวา บุญ​นาม​
8. เด็กหญิงอโนธิยา อมกระโทก
9. เด็กหญิงจรัชญา  ปิยะภา
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  แทนอิฐ
11. เด็กหญิงธัญญาพร  สุทธปัญญา
12. เด็กชายวัชรินทร์  เพียปาก
13. เด็กหญิงปนัทดา  พันนาเคน
14. เด็กชายสุรนาถ  ประจันตะเสน
15. เด็กชายทวีพงษ์  มณีนิล
16. เด็กชายวรุตม์  ไชยสันท์
17. เด็กหญิงจิราภาพ  วิรักษา
18.  เด็กหญิงสุชานันท์ นินะราช
19. เด็กชายก้องปัฐพี บัวใหญ่
20. เด็กชายจิรายุทธ  อ่อนพิมพ์
21. เด็กชายพันกร  ฤทธิยา
22. เด็กหญิงญาณิสา  ศรีนุเสพ
23. เด็กชายกิตติกร  แสนปอพาน
24. เด็กหญิงจิรนันท์  เขียวอ่อน

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 52 ครั้ง