ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
1. นายนนชัย  พูนมะเริง
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ชาไข
3. เด็กชายอรรถพร  บัวพันธ์
4. เด็กชายสายนที  นามบุรี
5. เด็กหญิงสายธาร  แก้วกงพาน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  คำเมือง
7. เด็กหญิงสุภัสศร  ลอยพิมาย
8. นางสาววราลี  ดรก่าน
9. เด็กชายรัฐภูมิ  รอดสุโข
10. เด็กหญิงรัตนาพร  ชมโพศรี
11. เด็กหญิงพรฐิพารัตน์  ตุ้มฉิม
12. เด็กหญิงไพริน  ตุ้มฉิม
13. นางสาวอารียา  ชินโพธิ์คลัง
14. เด็กหญิงธัญสุดา  พันนาเคน
15. เด็กชายศุภกร  วิรักษา
16. เด็กหญิงโพรินทร์  แสนชัยวงษา
17. นายกุศลิน  พรมพา
 

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 43 ครั้ง