ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3) 29 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4) 29 มิ.ย. 65
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 2) 29 มิ.ย. 65
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แททพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ (อ่าน 3) 29 มิ.ย. 65
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 17) 14 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 53) 07 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 44) 07 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนหนองขามพิทยาคม (อ่าน 64) 08 มี.ค. 65
ประกาศเลือนเปิดเรียนแบบออนไซต์จากวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 55) 14 ม.ค. 65
นักเรียนเตรียมฉีดวัคซีนเข็มสอง วันที่ 9 ธ.ค. 64 (อ่าน 53) 09 ธ.ค. 64
นักเรียนเตรียมต้วฉีดวัคซีน เข็มหนึ่งวันที่ 19 ตุลาคม 2564 (อ่าน 90) 08 ธ.ค. 64
ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 12) 08 ธ.ค. 64
เชิญผู้ปกครองประชุม ลงนาม(ยินยอม) ให้นักเรียนเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 75) 08 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 51) 07 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา ปี2563 (อ่าน 178) 30 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 224) 23 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 251) 22 ก.ย. 63
ประกาศ โรงเรียน หนองขามพิทยาคม ปี2563 (อ่าน 244) 25 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 300) 18 มี.ค. 63
news letter ปีที่ 3 ฉบับที่ 28 (อ่าน 691) 12 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 552) 13 พ.ย. 61
ประกาศ รับสมัครอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 619) 05 พ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคอมพิวเตอร์ (อ่าน 739) 19 ก.ย. 61
อบรมโครงการ รักนวลสงวนตัว (อ่าน 774) 03 ก.ค. 61
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 660) 21 เม.ย. 61
นโยบาย สพม25 (อ่าน 686) 20 เม.ย. 61